Info


Läs deltagarguiden före du kommer på plats.

Tidtabell

Söndag 27.9.2020
10:00 -11:15 anmälning vid Öja Byacenter, Öjavägen 454, 68550 Öja
11:45 Tävlingsinfo vid Öja Byacenter
12:00 Start 22km med timing
12:05 Start 22km utan timing
12:10 Start 10km med timing
12:15 Start 10km utan timing

Plats

Som tävlingscenter fungerar Öja Byacenter, Öjavägen 454, 68550 Öja. Start och Mål finns vid byacentrets omedelbara närhet.

Klasser

Damer (Tidtagning)

Herrar (Tidtagning)

Damer & Herrar utan tidtagning

 

Försäkring

Deltagarna är inte försäkrade av arrangören. Alla deltagare deltar på eget ansvar.

Priser

Tre bästa damer och tre bästa herrar får pris.

Service

Längs med 22 km rutten finns två servicepunkter vid vilka serveras vatten och sportdryck. Längs med 10 km rutten finns 1 servicepunkt.

Deltagaravgift

Deltagandet är bekräftat då deltagaravgiften betalts till kontot. Deltagaravgiften avgörs enligt betalningsdagen.

Deltagaravgiften betalas till:
Mottagare: West Coast Ultra Runners ry
Kontonummer: FI67 4912 0010 1200 45
BIC kod : ITELFIHH

Skriv fölande info i meddelandefältet:
WCTR, Förnamn, Efternamn, Herr/Dam

Deltagaravgift fram till 1.8.2020: 30€/22km, 20€/10km (tidtagning eller utan tidtagning)

Deltagaravgift fram till 20.9.2020: 35€/22km, 25€/10km (tidtagning eller utan tidtagning)

Efteranmälan + 15€. Efteranmälan kan göras på tävlingsdagen 27.9.2020 före klockan 11:15 eller så länge nummerlapparna räcker.

Smartum –sedlar och Smartum Pay fungerar också som betalningsmedel.

Tidtagning

Tidtagning sker med handtidtagning, alla löpare måste ha nummerlappen synlig på bröstet. Max tid 6 timmar.

Annullering av deltagande

Deltagaravgiften returneras inte

Bilder


Bilder från evenemanget 9.9.2018 här och fler bilder (av Maria Immonen) här.