Rutten är i huvudsak varierande terräng. Rutten innehåller även stenrös och spångbräden som kräver uppmärksamhet av löparen. Rutten är ganska flack men rutten går även till Öjas högsta punkt 21 m.

Löparna måste bära med sig en mobiltelefon så att de vid behov kan kontakta arrangörerna. Om löparen måste avbryta måste han/hon meddela arrangörerna vid någon av servicepunkterna eller vid målområdet. Rutten är väl utmärkt med målfärg. Ruttens längd är 22 km / 10 km.

KMBT_C364e-20170331125350